Czysta szkoła 2014

Fundacja Polska bez Korupcji w latach 2012/2013 rozpoczęła prowadzenie akcji „ Czysta Szkoła”, która ma na celu wyrugowanie z Polskiej Szkoły nieetycznych działań, polegających m.in. na przekazywaniu drogiego sprzętu elektronicznego, głównie laptopów a dodatkowo rzutników, tablic multimedialnych itp. w zamian za deklarację wyboru podręczników. Sprzęt był przekazywany na podstawie umów o współprace, umów przekazania, darowizny jak i zwykłych faktur. Prezenty były przeznaczane dla Szkół jak i dla konkretnych osób.

W pierwszej połowie 2013r. akcją „Czysta Szkoła” zainteresowały się niemal wszystkie media ogólnopolskie jak Parlament. Doniesienia medialne potwierdziły obawy Fundacji, iż wspomniany proceder dotyczy sporego odsetku Szkół w całej Polsce.

Po ostrej krytyce nieczystych zagrań, wydawcy podręczników szkolnych zobowiązali się natychmiastowo zaprzestać tych działań, zaś Kuratorzy Oświaty zgodnie z zaleceniami MEN wydali Dyrektorom nakaz rozwiązania dotychczasowych zobowiązań i zakaz podejmowania kolejnych deklaracji współpracy.

Fundacja kontynuując akcję „Czysta Szkoła” w grudniu 2013 zwróciła się do ok. 250 wniosków do Urzędów Miast, Gmin z oficjalnym zapytaniem czy podległe im szkoły pozyskały w latach 2012, 2013 sprzęt od wydawców w zamian za narzucanie konkretnych pozycji podręczników i o przekazanie dokumentów poświadczających.

Po raz kolejny Fundacja została zasypana pozytywnymi odpowiedziami, a w tym około 950 umów i faktur potwierdzających przekazywanie sprzętu za symboliczną złotówkę lub kompletnie za darmo.

Dodatkowo z pism od Dyrektorów wynikło, że wydawnictwa wciąż, mimo wcześniejszych zobowiązań przekazują sprzęt jednak teraz ograniczają się już jedynie do faktury na 1zł plus VAT, bądź sprzęt jest przekazywany jedynie na podstawie umowy słownej bez sporządzania jakichkolwiek dowodów pisemnych.

Niestety obawy Fundacji się potwierdziły i nieetyczny proceder przekazywaniu drogiego sprzętu elektronicznego wciąż ma się w najlepsze i jak do tej pory nie udało się w pełni zwalczyć tej przykrej patologii.

Poniżej kilka przykładów:

Przykład 1
Przykład 2
Przykład 3
Przykład 4
Przykład 5