BEZPŁATNE DORADZTWO PRAWNE

plakat A3

Fundacja Polska bez Korupcji, prócz działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, poprawy funkcjonowania administracji publicznej oraz przeciwdziałanie zjawisku korupcji w Polsce, pragnie również pomagać pojedynczym osobom.
Dzięki bliskiej relacji oraz dużej pomocy najlepszych Radców Prawnych i Adwokatów, Fundacja osiągnęła wiele sukcesów, dzięki którym udaje nam się zbliżać do założonych celów.
Wspólnie podjęliśmy decyzję o kolejnej aktywności, mianowicie o pomocy osobom w trudnej sytuacji, osobom poszkodowanym losowo, poszkodowanym w wyniku niefortunnych zdarzeń, w wypadkach, oraz osobom oszukanym. Pomoc polega na świadczeniu BEZPŁATNEGO DORADZTWA PRAWNEGO udzielanego przez Radców Prawnych i Adwokatów.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Prezesem Fundacji Mateuszem Górowskim (zakładka KONTAKT)