Konferencja Prasowa: Pierwsze efekty monopolu – Fundacja Polska bez Korupcji o patologiach na rynku wydawców edukacyjnych

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z konferencji prasowej „Pierwsze efekty monopolu – Fundacja Polska bez Korupcji o patologiach na rynku wydawców edukacyjnych” 
Prezes Fundacji alarmuje o postępującym monopolu na rynku podręczników szkolnych, mowa również o tym jak pewne wydawnictwa dążą do przejęcia całego rynku, często w mało etyczny sposób.
Poniżej również prezentujemy dane statystyczne udziału wydawnictw na rynku podręczników szkolnych, dla klas objętych dotacją celową MEN. Wydawnictwa zostały oznaczone kolejną literą A, B, C…

  Read more

Czysta Szkoła – Polska bez Korupcji

Fundacja Polska bez Korupcji dzięki prowadzonej akcji Czysta Szkoła, zwróciła uwagę całej Polski na bulwersujący proces wyboru podręczników, który opierał się na przekazywaniu dóbr materialnych w zamian za konkretne deklarację dyrektorów i nauczycieli, co miało negatywny wpływ na jakość nauczania, oraz powodowało nieustanne wzrosty cen podręczników. Dzięki determinacji w dążeniu do celu, Fundacji udało się zwiększyć świadomość pracowników placówek oświatowych w zakresie prawa, udało się nam doprowadzić do zaostrzenia przepisów w ustawie o systemie światy i przez to poprawić jakość nauczania.

Idąc w ślad za akcją Czysta Szkoła, Fundacja Polska bez Korupcji dążąc do osiągnięcia swoich celów, którymi na pewno są nieskazitelne i najwyższej jakości szkoły, rozszerzyła swoje działania do akcji Czysta Szkoła- Szkoła bez Korupcji. Program ten został stworzony aby uhonorować szkoły, jak i jej pracowników Certyfikatem Szkoły bez Korupcji. Akcja również ma na celu zwrócić uwagę przedstawicielom wydawców edukacyjnych, że coraz więcej szkół, zamyka się na nieetyczne propozycję i współpracę.

Do Fundacji wpływa wiele zgłoszeń od szkół, za co jesteśmy bardzo wdzięczni i jednocześnie zapraszamy kolejne placówki do przyłączenia się do naszej inicjatywy. Fundacja pragnie również podziękować wielu osobom, jak i instytucjom, dla których polska edukacja jest rzeczą nadrzędną, oraz wsparły program Czysta Szkoła- Szkoła bez Korupcji, a są to m.in.

 • dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu,
 • zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
 • świętokrzyskie Kuratorium Oświaty w Kielcach,
 • łódzkie Kuratorium Oświaty w Łodzi,
 • lubuskie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim,
 • opolskie Kuratorium Oświaty w Opolu,
 • śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach,
 • warmińsko-mazurskie Kuratorium Oświaty w Olsztynie,
 • podlaskie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
 • oraz Urzędy Miast i Gmin z całej Polski, które włączyły się do akcji i rozpowszechniali informację o niej.

Poniżej prezentujemy listę szkół, które jako pierwsze zakwalifikowały się do otrzymania certyfikatu.

LISTA SZKÓŁ

Czysta Szkoła- Szkoła bez Korupcji

certyfikat STOP korupcji w szkole

 

Fundacja Polska bez Korupcji w latach 2012/2013 rozpoczęła prowadzenie akcji „ Czysta Szkoła”, która ma na celu wyrugowanie z Polskiej Szkoły procederu polegającego na oferowaniu prezentów, dla szkół i konkretnych osób (nauczycieli), w zamian za wybór podręcznika.

Dzięki powyższej akcji udało się wykryć setki wypadków przekazywania laptopów, a także rzutników, tablic multimedialnych i innego drogiego sprzętu elektronicznego w zamian za wybór podręcznika danego wydawcy.

Fundacja zainteresowała akcją większość najważniejszych mediów  ogólnopolskich, gdzie dziennikarze na podstawie swoich własnych dochodzeń potwierdzili istnienie praktyk piętnowanych przez Fundację. W wyniku ostrej krytyki w/w zjawisk, jaka przetoczyła się przez polskie media, Ministerstwo Edukacji Narodowej, a w ślad za nim również kuratoria oświaty z terenu całego kraju, wydały dyrektorom szkół jednoznaczny zakaz uczestniczenia w opisywanym procederze oraz nakazały rozwiązanie wszystkich dotychczasowych zobowiązań typu „prezent w zamian za wybór podręcznika”.

Fundacja Polska bez Korupcji aby wyeliminować wszelkiego rodzaju praktyki, które mogą rodzić podejrzenia korupcyjnych, rozpoczyna program Czysta Szkoła- Szkoła bez Korupcji. Dyrektorzy włączając swoją szkołę do programu, podpisują kartę etyczną jednocześnie deklarują że:

 1. Zamykamy naszą szkołę na prezenty od przedstawicieli wydawców podręczników. Decyzje w zakresie wyborów podręczników podejmujemy wyłącznie kierując się ich jakością merytoryczną.
 2. Decyzja o wyborze podręcznika jest decyzją wspólną nauczycieli danego przedmiotu w naszej szkole.
 3. Zwalczanie korupcji jest wyzwaniem społecznym, a szkoła miejscem wolnym od działań niegodziwych.

Każda szkoła, przystępująca do akcji, otrzyma certyfikat oraz zostanie umieszczona w zestawieniu SZKÓŁ WOLNYCH OD KORUPCJI na stronie Fundacji www.polskabezkorupcji.eu, dzięki czemu  m.in. rodzice będą mieli pewność, że ich dzieci uczą się z materiałów bogatych merytorycznie, oraz wybranych w sposób uczciwy.

KARTA ETYCZNA

REGULAMIN

Program wspierany przez
 • dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu,
 • zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
 • świętokrzyskie Kuratorium Oświaty w Kielcach,
 • łódzkie Kuratorium Oświaty w Łodzi,
 • lubuskie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim,
 • opolskie Kuratorium Oświaty w Opolu,
 • śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach,
 • warmińsko-mazurskie Kuratorium Oświaty w Olsztynie,
 • podlaskie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
 • oraz Urzędy Miast i Gmin z całej Polski, które włączyły się do akcji i rozpowszechniali informację o niej.

Czysta szkoła 2014

Fundacja Polska bez Korupcji w latach 2012/2013 rozpoczęła prowadzenie akcji „ Czysta Szkoła”, która ma na celu wyrugowanie z Polskiej Szkoły nieetycznych działań, polegających m.in. na przekazywaniu drogiego sprzętu elektronicznego, głównie laptopów a dodatkowo rzutników, tablic multimedialnych itp. w zamian za deklarację wyboru podręczników. Sprzęt był przekazywany na podstawie umów o współprace, umów przekazania, darowizny jak i zwykłych faktur. Prezenty były przeznaczane dla Szkół jak i dla konkretnych osób.

W pierwszej połowie 2013r. akcją „Czysta Szkoła” zainteresowały się niemal wszystkie media ogólnopolskie jak Parlament. Doniesienia medialne potwierdziły obawy Fundacji, iż wspomniany proceder dotyczy sporego odsetku Szkół w całej Polsce.

Po ostrej krytyce nieczystych zagrań, wydawcy podręczników szkolnych zobowiązali się natychmiastowo zaprzestać tych działań, zaś Kuratorzy Oświaty zgodnie z zaleceniami MEN wydali Dyrektorom nakaz rozwiązania dotychczasowych zobowiązań i zakaz podejmowania kolejnych deklaracji współpracy.

Fundacja kontynuując akcję „Czysta Szkoła” w grudniu 2013 zwróciła się do ok. 250 wniosków do Urzędów Miast, Gmin z oficjalnym zapytaniem czy podległe im szkoły pozyskały w latach 2012, 2013 sprzęt od wydawców w zamian za narzucanie konkretnych pozycji podręczników i o przekazanie dokumentów poświadczających.

Po raz kolejny Fundacja została zasypana pozytywnymi odpowiedziami, a w tym około 950 umów i faktur potwierdzających przekazywanie sprzętu za symboliczną złotówkę lub kompletnie za darmo.

Dodatkowo z pism od Dyrektorów wynikło, że wydawnictwa wciąż, mimo wcześniejszych zobowiązań przekazują sprzęt jednak teraz ograniczają się już jedynie do faktury na 1zł plus VAT, bądź sprzęt jest przekazywany jedynie na podstawie umowy słownej bez sporządzania jakichkolwiek dowodów pisemnych.

Niestety obawy Fundacji się potwierdziły i nieetyczny proceder przekazywaniu drogiego sprzętu elektronicznego wciąż ma się w najlepsze i jak do tej pory nie udało się w pełni zwalczyć tej przykrej patologii.

Poniżej kilka przykładów:

Przykład 1
Przykład 2
Przykład 3
Przykład 4
Przykład 5

Polska bez korupcji

APEL

W związku z prowadzoną przez nas akcją „Czysta Szkoła” otrzymaliśmy wiele życzliwych maili oraz telefonów – również od osób, które bezpośrednio uczestniczyły w przekazywaniu szkołom sprzętu elektronicznego w związku z wyborem podręczników szkolnych. Są wśród nich przedstawiciele handlowi wydawców edukacyjnych i hurtowni zajmujących się dystrybucją podręczników. Serdecznie dziękujemy za przekazywane nam informację. Apelujemy do wszystkich, którzy posiadają informacje na ten temat, aby kontaktowali się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej Fundacji lub telefonicznie. Cenna będzie dla nas każda informacja.