Czysta Szkoła – Szkoła bez Korupcji

certyfikat STOP korupcji w szkole

 

Fundacja Polska bez Korupcji w latach 2012/2013 rozpoczęła prowadzenie akcji „ Czysta Szkoła”, która ma na celu wyrugowanie z Polskiej Szkoły procederu polegającego na oferowaniu prezentów, dla szkół i konkretnych osób (nauczycieli), w zamian za wybór podręcznika.

Dzięki powyższej akcji udało się wykryć setki wypadków przekazywania laptopów, a także rzutników, tablic multimedialnych i innego drogiego sprzętu elektronicznego w zamian za wybór podręcznika danego wydawcy.

Fundacja zainteresowała akcją większość najważniejszych mediów  ogólnopolskich, gdzie dziennikarze na podstawie swoich własnych dochodzeń potwierdzili istnienie praktyk piętnowanych przez Fundację. W wyniku ostrej krytyki w/w zjawisk, jaka przetoczyła się przez polskie media, Ministerstwo Edukacji Narodowej, a w ślad za nim również kuratoria oświaty z terenu całego kraju, wydały dyrektorom szkół jednoznaczny zakaz uczestniczenia w opisywanym procederze oraz nakazały rozwiązanie wszystkich dotychczasowych zobowiązań typu „prezent w zamian za wybór podręcznika”.

Fundacja Polska bez Korupcji aby wyeliminować wszelkiego rodzaju praktyki, które mogą rodzić podejrzenia korupcyjnych, rozpoczyna program Czysta Szkoła- Szkoła bez Korupcji. Dyrektorzy włączając swoją szkołę do programu, podpisują kartę etyczną jednocześnie deklarują że:

 1. Zamykamy naszą szkołę na prezenty od przedstawicieli wydawców podręczników. Decyzje w zakresie wyborów podręczników podejmujemy wyłącznie kierując się ich jakością merytoryczną.
 2. Decyzja o wyborze podręcznika jest decyzją wspólną nauczycieli danego przedmiotu w naszej szkole.
 3. Zwalczanie korupcji jest wyzwaniem społecznym, a szkoła miejscem wolnym od działań niegodziwych.

Każda szkoła, przystępująca do akcji, otrzyma certyfikat oraz zostanie umieszczona w zestawieniu SZKÓŁ WOLNYCH OD KORUPCJI na stronie Fundacji www.polskabezkorupcji.eu, dzięki czemu  m.in. rodzice będą mieli pewność, że ich dzieci uczą się z materiałów bogatych merytorycznie, oraz wybranych w sposób uczciwy.

KARTA ETYCZNA

REGULAMIN

Program wspierany przez

 

 • dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu,
 • zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
 • świętokrzyskie Kuratorium Oświaty w Kielcach,
 • łódzkie Kuratorium Oświaty w Łodzi,
 • lubuskie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim,
 • opolskie Kuratorium Oświaty w Opolu,
 • śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach,
 • warmińsko-mazurskie Kuratorium Oświaty w Olsztynie,
 • podlaskie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
 • oraz Urzędy Miast i Gmin z całej Polski, które włączyły się do akcji i rozpowszechniali informację o niej.