Czysta Szkoła – Polska bez Korupcji

Fundacja Polska bez Korupcji dzięki prowadzonej akcji Czysta Szkoła, zwróciła uwagę całej Polski na bulwersujący proces wyboru podręczników, który opierał się na przekazywaniu dóbr materialnych w zamian za konkretne deklarację dyrektorów i nauczycieli, co miało negatywny wpływ na jakość nauczania, oraz powodowało nieustanne wzrosty cen podręczników. Dzięki determinacji w dążeniu do celu, Fundacji udało się zwiększyć świadomość pracowników placówek oświatowych w zakresie prawa, udało się nam doprowadzić do zaostrzenia przepisów w ustawie o systemie światy i przez to poprawić jakość nauczania.

Idąc w ślad za akcją Czysta Szkoła, Fundacja Polska bez Korupcji dążąc do osiągnięcia swoich celów, którymi na pewno są nieskazitelne i najwyższej jakości szkoły, rozszerzyła swoje działania do akcji Czysta Szkoła- Szkoła bez Korupcji. Program ten został stworzony aby uhonorować szkoły, jak i jej pracowników Certyfikatem Szkoły bez Korupcji. Akcja również ma na celu zwrócić uwagę przedstawicielom wydawców edukacyjnych, że coraz więcej szkół, zamyka się na nieetyczne propozycję i współpracę.

Do Fundacji wpływa wiele zgłoszeń od szkół, za co jesteśmy bardzo wdzięczni i jednocześnie zapraszamy kolejne placówki do przyłączenia się do naszej inicjatywy. Fundacja pragnie również podziękować wielu osobom, jak i instytucjom, dla których polska edukacja jest rzeczą nadrzędną, oraz wsparły program Czysta Szkoła- Szkoła bez Korupcji, a są to m.in.

  • dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu,
  • zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
  • świętokrzyskie Kuratorium Oświaty w Kielcach,
  • łódzkie Kuratorium Oświaty w Łodzi,
  • lubuskie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim,
  • opolskie Kuratorium Oświaty w Opolu,
  • śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach,
  • warmińsko-mazurskie Kuratorium Oświaty w Olsztynie,
  • podlaskie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
  • oraz Urzędy Miast i Gmin z całej Polski, które włączyły się do akcji i rozpowszechniali informację o niej.

Poniżej prezentujemy listę szkół, które jako pierwsze zakwalifikowały się do otrzymania certyfikatu.

LISTA SZKÓŁ