Karta Etyczna

KARTA ETYCZNA

SZKOŁY …………………………………

Niniejsza Karta Etyczna jest wyrazem przekonania, że postępowanie nauczycieli oraz wobec szkoły, uczniów oraz ich rodziców, podejmowane w ramach ich czynności zawodowych, mają szczególny wymiar etyczny, wynikający z doniosłości społecznej roli nauczyciela.

Szczególną wartością dla nauczycieli powinna być godność zawodu nauczycielskiego rozumiana jako fundament zaufania środowiska zawodowego nauczycieli.
Nauczyciel powinien być świadomy, że każde naruszenie przez niego zasad etyki zawodowej, w szczególności w zakresie praktyk potencjalnie korupcyjnych, podważa godność zawodową i może mieć negatywny wpływ na społeczne postrzeganie nie tylko nauczyciela osobiście, ale i całego środowiska.

Mając na względzie powyższe oraz dążąc do pełnej realizacji etycznych postaw w codziennej pracy nauczyciela przyjmuje się Kartę Etyczną Szkoły

……………………………………………………………………………………………………………………………………, zwanej dalej „Szkołą”, obejmującą następujące zasady etyki, odnoszące się do postępowania nauczycieli zatrudnionych w Szkole:

1. Nauczyciele nie mogą wykorzystywać swojej pozycji dla osiągania korzyści osobistych lub majątkowych dla siebie lub swoich bliskich. Nauczyciele są szczególnie odpowiedzialni za to, aby rozpoznawać i eliminować wszelkie sytuacje, które mogą być interpretowane jako korupcyjne.

2. Nauczyciele dokładają starań o przejrzystość działań i procedur środowiska nauczycielskiego i zespołu nauczycielskiego w swoim miejscu pracy wobec otoczenia społecznego.

3. Nauczyciele i pracownicy Szkoły nie przyjmują żadnych prezentów i korzyści, obejmujących także przedmioty majątkowe sprzedawane za tzw. 1 zł od przedstawicieli wydawców podręczników szkolnych. Decyzje w zakresie wyboru podręczników szkolnych podejmowane są wyłącznie z uwzględnieniem ich jakości merytorycznej.

4. Decyzja o wyborze podręcznika szkolnego jest wspólną decyzją nauczycieli danego przedmiotu w Szkole.

5. Zwalczanie korupcji jest wyzwaniem społecznym, a Szkoła miejscem wolnym od działań niegodziwych.