Przykładowe umowy

Wydawnictwa przekazują szkołom za pomocą darowizny lub pod pozorem sprzedaży sprzętu za przysłowiową „złotówkę”, który to sprzęt następnie udostępniany jest do użytku nauczycielowi (dokonującemu wyboru podręcznika) często w zamian za kilkuletnie zobowiązania do korzystania z podręczników danego wydawnictwa. Niejednokrotnie umowy zawierają swoiste „kary umowne” w postaci obowiązku zwrotu równowartości powierzonego sprzętu na wypadek rezygnacji z podręczników przed upływem okresu obowiązywania umowy.

Przykłady umów zawieranych między wydawnictwami a szkołami:

Przykładowa umowa 1
Przykładowa umowa 2
Przykładowa umowa 3
Przykładowa umowa 4
Przykładowa umowa 5
Przykładowa umowa 6
Przykładowa umowa 7
Przykładowa umowa 8
Przykładowa umowa 9