Regulamin

§1

Do programu może przystąpić szkoła, która od roku 2011 nie otrzymała od wydawnictwa edukacyjnego, bądź od księgarni, sprzętu elektronicznego na zasadzie darowizny, użyczenia sprzedaży po zaniżonej cenie.

§2

Jeżeli szkoła otrzymała sprzęt elektroniczny od wydawcy edukacyjnego od roku 2011, szkoła przystępuję do akcji Czysta Szkoła- Szkoła bez Korupcji, deklarując iż na terenie szkoły dyrektorzy i nauczyciele nie będą prowadzili bezpośrednich rozmów z przedstawicielami wydawców edukacyjnych, oraz uznaje wcześniejsze zobowiązania na mocy, których otrzymano sprzęt, za nieważne.

§3

Jeżeli szkoła otrzymała w roku szkolnym 2014/15 sprzęt elektroniczny od wydawców edukacyjnych, przystępuję do akcji Czysta Szkoła- Szkoła bez Korupcji, wyłącznie po zwróceniu wydawcy kompletnego sprzętu elektronicznego i przedstawienie dokumentu potwierdzającego.

§4

Fundacja zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń, dzięki zebranej wcześniej dokumentacji.